שלח אלינו מיילהתקשר אלינו

סקירה כללית

סקירה כללית לתוכנת ABBYY Syntactic and Semantic Parser

 

ניתוח סינטקטי-תחבירי ובחינת משמעות המילים עם:  ABBYY Syntactic and Semantic Parser

 

סמנטיקה: להגיע למשמעות האמיתית של הכתוב

סמטיקה היא ענף בבלשנות אשר מטפל בנושא של משמעות הלשון. המושג: "ההיררכיה הסמנטית הכלל-עולמית" (Universal Semantic Hierarchy) הינו מושג מתחום הסמנטיקה, אשר מבטא את המדרג של משמעויות השפה, והינו בר-תוקף לגבי רוב השפות הטבעיות הקיימות בעולם. רעיון זה מהווה את הבסיס עליו מושתת הטכנולגיה של ABBYY Compreno Technology. תוך כדי שהטכנולוגיה של ABBYY Compreno מנתחת את הטקסט, מתבצע זיהוי של המיקום המדוייק של כל מילה במדרג ההיררכיה הסמנטית הכלל-עולמית, ולפיכך מתקבלת המשמעות של המילה וכן נהיים ברורים צרור המושגים אשר מחוברים למילה זו מבחינה סמנטית. לדוגמא, המילה "לברדור" מקושרת למילים: "כלב", "חיית מחמד" וכו'. בצורה כזו, המחשב מבין את הטקסט ברמת איכות אשר אינה תלויה כלל בשפה בה מדובר או בסגנון הכתיבה. למעשה, טכנולוגיית Compreno מסוגלת לזהות משמעויות זהות או דומות בטקסטים רבים, אפילו אם נעשה שימוש באוצר מילים שונה בכל טקסט וטקסט. הדבר נכון גם כשמדובר במסמכים שמופיעות בהם מספר שפות יחד, או כאשר מדובר בצרור של מסמכים מאוגדים יחדיו.

 

תחביר: לגלות את היחסים תלויי-הקשר, בין המשמעויות השונות

הטכנולוגיה המתוחכמת של ABBYY Compreno מבצעת גם ניתוח דקדוקי של התחביר (Syntactic parsing). ראשית מאובחן התפקיד הדקדוקי של כל מילה במשפט, ולאחר מכן מתבצע ניתוח של כל הקשרים ההדדיים הקיימים בין המילים השונות במשפט, וכן נבדקים הקשרים בין המשפטים השונים, זה לזה. הניתוח הסינקטקטי-דקדוקי של התחביר משלים את השימוש בהיררכיה הסמנטית הכלל-עולמית, שכן כך נוסף המימד של ההקשרים הייחודיים מבחינת המשמעות, בין המושגים השונים ובין המשפטים השונים בטקסט, ללא תלות בהיררכיה שלהם.

 

קרא עוד על ABBYY Syntactic and Semantic Parser, במאמר הבא: