שלח אלינו מיילהתקשר אלינו

ABBYY Syntactic and Semantic Parser

תוך כדי שהטכנולוגיה של ABBYY Compreno מנתחת את הטקסט, מתבצע זיהוי של המיקום המדוייק של כל מילה במדרג ההיררכיה הסמנטית הכלל-עולמית, ולפיכך מתקבלת המשמעות של המילה וכן נהיים ברורים צרור המושגים אשר מחוברים למילה זו מבחינה סמנטית.

סקירה כללית

סקירה כללית

סמנטיקה: להגיע למשמעות האמיתית של הכתוב. 

תחביר: לגלות את היחסים תלויי-הקשר, בין המשמעויות השונות.

 

 

קרא עוד